Drewniane domy, pola dzikich kwiatów, rozległe lasy i źródła uważane za holistyczne. Podlasie przeniesie Ciebie do innego wymiaru tego świata, jaki można podejrzeć poza tym miejscem jedynie w hollywoodzkich ekranizacjach bajek.


Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu

Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka powstało w 1962 r. z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Ciechanowca. Mieści się w zespole pałacowo-parkowym z połowy XIX wieku (dawnej posiadłości rodziny Starzeńskich).

Muzeum uporządkowane tematycznie w 9 działów: Etnograficzny, Historyczno-Artystyczny, Budownictwa Wiejskiego-Skansen, Techniki Rolniczej, Historii Uprawy Roślin, Historii Chowu i Hodowli Zwierząt Gospodarskich, Tradycji Zielarskich, Muzeum Weterynarii i Oświatowo-Promocyjny zebrało do dziś ponad ponad 28 000 eksponatów, są wśród nich m.in. maszyny i narzędzia rolnicze (łącznie ponad 300 różnych), które prezentowane są zwiedzającym w 43 ekspozycjach stałych.

W Skansenie zgromadzono 47 zabytkowe obiekty architektury drewnianej (z okresów od XVIII w. do początków XX w.), które ulokowano w trzech zespołach, z pełnym wyposażeniem wnętrz. Muzeum posiada również punkty zamiejscowe – w Drewnowie (wiatrak z zagrodą młynarza), Dąbrowie Łazy (wiatrak) oraz Winnie Chroły (Szkola Wiejska).

Więcej na stronach Muzeum… KLIKNIJ W LINK


GRABARKA i Góra Krzyży

Niezwykłe i uświęcone – w miejscowości Grabarka, na terenie przyległym i położonym wokół Kościoła Przemienienia Pańskiego (z trzech jego stron: północnej, wschodniej i południowej) wśród wysokich sosen wbite w ziemię tysiące krzyży, przynoszonych tutaj nieustannie od roku 1710 przez pielgrzymów z całego kraju, z modlitwami o pomoc w trudnych sytuacjach i jako wota dziękczynne, a ich liczba znacząco wzrasta w okresie corocznego święta Przemienienia Pańskiego, zacieśniając skutecznie przestrzeń wokół świątyni. Miejsce uduchowione, uświęcone, w którym pod widzialnymi krzyżami kryją się ludzkie, “życiowe” – krzyże troski, radości, cierpienia pozostawiane na Górze przez oddających się w ręce Bogu pielgrzymów. Na licznych krzyżach widnieją imiona i intencje, z powodu których ustawiono krzyż. To jedno z najważniejszych miejsc pielgrzymkowych w regionie.

Więcej na stronach Grabarki: KLIKNIJ W LINK


Rezerwat Przyrody KRZEMIANKA


Jeden z najciekawszych rezerwatów Puszczy Knyszyńskiej z uwagi nie tylko na wartości naturalne, ale i kulturowe. Rezerwat o powierzchni ponad 230 ha ma niezwykły klimat, a wyznaczone trasy spacerowe wiodą bajecznymi ostępami przez samą puszczę, w wielu miejscach drewnianymi kładkami tuż nad rozlewiskami. Szczególnie urokliwą jest trasa przebiegająca przez rozlewiska rzeki Krzemianki, którą zasilają liczne źródliska. Unikalną atrakcją jest tutaj miejsce eksploatacji krzemienia z epoki brązu, które odkryto w 1991 r. Na podstawie wykopalisk przyjmuje się, że 3000 lat temu istniało w tym miejscu zagłębie wydobywczo-przetwórcze. Znalezisko to, ze względu na swoją wartość nie tylko w skali krajowej, wpisane zostało do rejestru zabytków.


Osada WIERSZALIN proroka Ilji

Wierszalin – niewielka miejscowość, z którą skojarzona jest niezwykle interesująca historia z udziałem niejakiego Eliasza Klimowicza, który to na początku XX wieku zgromadził wokół siebie krąg wyznawców, uznających jego samego za przysłanego przez Boga proroka o imieniu Ilji.

Klimowicz był chłopem bez wykształcenia. Zasłynął z tego, iż w wyniku doznanej wizji i jej interpretacji, wybudował w latach 30-stych XX wieku w swojej rodzinnej wsi Grzybowszczynie cerkiew pod wezwaniem Narodzenia św. Jana Chrzciciela. Budowana “na polecenie samego Boga” świątynia zaangażowała całkiem sporą społeczność, która z pełnym oddaniem powierzała Klimowiczowi również swoje aktywa. Sam Klimowicz szybko i troszkę w wyniku zbiegu sprzyjających okoliczności, okrzyknięty został prorokiem. Sława proroka rosła, zasilana dodatkowo konfliktem z duchowieństwem prawosławnym.

Okrzyknięty – przez zastępy wiernych – Mesjaszem (utożsamianym z samych Chrystusem) postanowił wybudować dla nich osadę. Pod koniec lat 30. XX w. obok wsi Stara Grzybowszczyzna założył osadę Wierszalin, którą ogłosił centrum świata i która miała stać się jego nową stolicą. Wioska Proroka miała stać się również „Nowym Jeruzalem”, w którym po zakończeniu świata, zapowiadanym przez proroka Ilję, schronienie znajdą jedynie sprawiedliwi.

Koniec działalności proroka był nagły – zniknął w tajemniczych okolicznościach jesienią 1939 roku, z wybuchem II wojna światowej i wkroczeniem na te tereny Armii Czerwonej…

Wyznawcy proroka zamieszkiwali Wierszalin jeszcze przez kilka lat po jego zniknięciu, oczekując powrotu proroka…. Dziś miejsce stanowi tajemniczą atrakcję turystyczną, z roku na rok pochłaniane przez przyrodę…


Puszcza Białowieska – MIEJSCE MOCY

Miejsce Mocy to miejsce energetyczne, obszar o dodatnim promieniowaniu, w którym występuje subtelna wibracja, korzystnie wpływająca na organizm człowieka. Przebywając w obszarze o takich właściwościach czujemy się lepiej, szybciej regenerujemy siły, a nasze zmysły są wyostrzone. Miejsce Mocy w Puszczy Białowieskiej znajduje się w oddziale 495. Jest porośnięte dziwacznymi dębami i mchami, są tam osobliwe kamienie tworzące przemyślany układ – przypuszczalnie było to miejsce kultu pogańskiego. Warto odwiedzić to miejsce ze względu na jego magię, którą jak niektórzy twierdzą, można poczuć na własnej skórze.


Kraina Otwartych Okiennic

Kraina Otwartych Okiennic to szlak turystyczny wiodący przez wsie:  Trześcianka, Soce i Puchły – miejscowości położone w dolinie Narwi w okolicach Hajnówki.

Szlak ten to przede wszystkim stara, oryginalna architektura z bogatymi dekoracjami zewnętrznymi. Niespotykane w żadnej innej części kraju zdobienia snycerskie wprawiają w zachwyt turystów przybywających tutaj z kraju i ze świata. Wspaniała ornamentyka w formie tzw. nadokienników i podokienników, okiennic, wiatrownic, narożników, a także dekoracyjnych szalunków elewacji i szczytów stanowi pamiątkę po dawnym osadnictwie rosyjskim na tych ziemiach.  Nie tylko domy, ale całe wiejskie zagrody zachowały swój oryginalny charakter – stodoły, dawne narzędzia rolnicze i żurawie przy studniach…

Szlak Otwartych Okiennic to również okazałe, drewniane cerkwie i kościoły,  stare krzyże wotywne, zabytkowe kapliczki przydrożne i cmentarne oraz nade wszystko przyroda na tle której całość nabiera jeszcze większej wartości. Lasy, czyste rzeki, cisza, spokój i mnóstwo bocianich gniazd stanowią idealną atmosferę dla odpoczynku. Dwie cerkwie stanowiące atrakcję szlaku – cerkiew pw. Opieki Matki Bożej z 1913 we wsi Puchły oraz cerkiew z 1864 r w Trześciance.


Skit (PUSTELNIA) w Odrynkach

Skit (inaczej PUSTELNIA) w Odrynkach św. Antoniego i Teodozjusza Kijowsko-Pieczerskich to jedno z kultowych miejsc Podlasia, które trzeba odwiedzić. Tutaj też – za sprawą niezrozumiałej energii i w zgodzie z miejsca tego przeznaczeniem – można poddać się całkowitemu wyciszeniu.

W otoczeniu rozlewisk dorzecza Narwi, pośród bagien i mokradeł wzniesiona w osamotnieniu pustelnia ojca Gabriela, sławna cerkiew w Odrynkach. Otaczający skit krajobraz zapewnia niepowtarzalny klimat temu miejscu – pośród dzikiej roślinności rozlewisk i otaczającej z daleka przestrzeni tylko strzelające nieśmiało w górę kopuły cerkwi wskazują miejsce. Na miejscu brama oddzielająca otoczenie od miejsca błogiego spokoju, zapachu rozsianych kwiatów i ciszy, przerywanej odgłosami ptaków i pszczół… W środku kapliczki i cerkiew, zawsze stojące otworem dla wszystkich przyjezdnych.

Skit w Odrynkach to nie tylko pustelnicza budowla kontynuująca tradycje Monasteru Wniebowstąpienia Pańskiego , ale przede wszystkim miejsce skojarzone z osobą ojca Gabriela, zwanego Gibą. Zgodnie z wielowiekowymi tradycjami klasztornymi Giba zajmuje się ziołolecznictwem, a dzięki wiedzy którą posiada niesie pomoc wielu ludziom. Wszystko, jak w zamierzchłych wiekach…

Więcej informacji na stronach SKITU: KLIKNIJ W LINK


Święta Woda

Święta Woda to osada słynąca z cudownego źródła i z Sanktuarium , którego powstanie owiane jest licznymi nieprawdopodobnymi legendami sięgającymi do czasów średniowiecza.

Na początku XVIII wieku dzięki wodzie z lokalnego źródła ówczesny dzierżawca tej ziemi miał zostać cudownie uzdrowiony ze ślepoty. W ramach cudu zbudował w miejscu drewnianą kaplicę. Z czasem Święta Woda stała się miejscem kultu i pielgrzymek wiernych dla całego regionu, a z czasem i kraju. Pielgrzymi przybywają tutaj, by zaczerpnąć cudownej wody i uleczyć swoje dolegliwości. Tuż obok – góra krzyży pozostawionych przez licznie pielgrzymujących.

Więcej informacji na stronach Centrum Pielgrzymkowego Święta Woda: KLIKNIJ W LINK